TH 2010 on Taloushallinnon ammattilainen -työvoimakoulutuksen verkkofoorumi, joka toimii tiedonjakokanavana ja yhteydenpitovälineenä koulutuksen aikana.

Tämä verkkoympäristö on laadittu taloushallinnon opiskelun tueksi ja tiedonvälitykseen.