Tutkinnon tarkoituksena on osoittaa käytännön pätevyys hoitaa itsenäisesti kiinteistöpalveluihin liittyvät työtehtävät, jotka kuuluvat toimitilahuoltoon. Tutkinnon ammattitaitovaatimukset on laadittu siten, että henkilöt, joilla on osaamista mainittujen kiinteistöpalvelujen tuottamiseen liittyvistä tehtävistä, pystyvät suoriutumaan tutkinnosta.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden kaikille pakollisen tutkinnon osan, yhden osaamisalan pakollisen tutkinnon osan ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Siivousalan ammattitutkinto.
Kotityöpalvelujen ammattitutkinnon hallinnointikurssi
Kotityöpalvelujen ammattitutkinnon hallinnointikurssi